Přihlásit se

Osoba: Simona Rymplová, Jakub Štěpán (MB0453), B, B2857

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Jakub Štěpán - jezdec

Koně

Subjekty