Přihlásit se

Osoba: Kateřina Daňková, Jezdecký klub REDMILL, z.s. (MB0289), B, B2865

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty