Přihlásit se

Osoba: Kateřina Daňková, Jezdecký klub REDMILL, z.s. (MB0289), B, B2865

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty