Přihlásit se

Osoba: Petra Krejčířová, Stáj Bílý kámen (MB0153), B, B3012

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec

Koně

Subjekty