Přihlásit se

Osoba: Denisa Vegrichtová, Stáj Urban z.s. (MA0046), A, B3071

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Jezdec
Stáj Urban z.s. - jezdec
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty