Přihlásit se

Osoba: Diana Dittrichová, Stáj Tomáš Kocián Neratov (MF0329), F, B3095

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
Stáj Tomáš Kocián Neratov - jezdec
TJ Slavia Ptice - korespondent
Oblíbené závody (10)

Koně

Subjekty