Přihlásit se

Osoba: Sofie Najmanová, JK Mariánovice, z.s. (MB0058), B, B3119

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Sportovní odznak pony

Koně

Subjekty