Přihlásit se

Osoba: Pavlína Svobodová, Martina Svobodová (MB0490), B, B3162

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty