Přihlásit se

Osoba: Jana Bartošová, JK Ranch u cesty, z.s. (MG0296), G, B3199

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JK Ranch u cesty, z.s. - jezdec
Oblíbené závody (94)

Koně

Subjekty