Přihlásit se

Osoba: Tomáš Nolč, Stáj Bílý kámen (MB0153), B, B3279

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 3/4
Role v JIS
Korespondent
Stáj Bílý kámen - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty