Přihlásit se

Osoba: Markéta Miková, JK Mělník, z.s. (MB0024), B, B3289

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty