Přihlásit se

Osoba: Lýdie Švástová, JS Damwel (MA0323), A, B3305

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 1/1
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
Eventing Team - jezdec
JS Damwel - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty