Přihlásit se

Osoba: Lýdie Švástová, Eventing Team (MA0227), A, B3305

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Eventing Team - jezdec

Koně

Subjekty