Přihlásit se

Osoba: Lenka Kolářová, Stáj Šlechta (ME0146), E, B3404

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Šlechta - jezdec
Oblíbené závody (2)

Koně

Subjekty