Přihlásit se

Osoba: Anna Nová, Stáj Moudrý (MB0115), B, B3461

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Moudrý - jezdec

Koně

Subjekty