Přihlásit se

Osoba: Vanessa Růžičková, Stáj Pohoří Růžičková (MB0562), B, B3504

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 12/12
Role v JIS
Korespondent, Sportovní zástupce
JK Iros Praha - sportovní zástupce, korespondent
Stáj Pohoří Růžičková - statutární zástupce, korespondent
Oblíbené závody (133)

Koně

Subjekty