Přihlásit se

Osoba: Sára Dvořáková, Sportovní stáj GAPO Praha (MA0036), A, B3518

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty