Přihlásit se

Osoba: Lenka Sikorová, JK Čtyřkolák, z.s. (MB0489), B, B3537

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS

Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty