Přihlásit se

Osoba: Tereza Králová, JK Záhořany (MB0344), B, B3556

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
JK Záhořany - jezdec
Oblíbené závody (52)

Koně

Subjekty