Přihlásit se

Osoba: Laura Chene, Stáj Forte, Svárov (MB0194), B, B3664

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura, Pony
Role v JIS
Jezdec
Stáj Forte, Svárov - jezdec

Koně

Subjekty