Přihlásit se

Osoba: Laura Najmanová, JK Mariánovice, z.s. (MB0058), B, B3689

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty