Přihlásit se

Osoba: Klára Cenková, Stáj Horse Mane, z.s. (MB0430), B, B3733

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Horse Mane, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty