Přihlásit se

Osoba: Klára Matoušová, Sportovní stáj Vondráček (MA0109), A, B3777

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty