Přihlásit se

Osoba: Rudolf Fiala, Stáj Cassinis (MC0003), C, C0080

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Role v JIS
Korespondent
Stáj Cassinis - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty