Přihlásit se

Osoba: Jiří Oulický, TJ Sokol Husinec (MC0032), C, C0099

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Rozhodčí - Skoky, Základní
Vzdělávání - Komisař ZZVJ, ZZVJ všeobecná/pony
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty