Přihlásit se

Osoba: Jiří Oulický, TJ Sokol Husinec (MC0032), C, C0099

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Rozhodčí - Skoky, Základní
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
Vzdělávání - Komisař ZZVJ, ZZVJ všeobecná/pony
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent, Komisař
TJ Sokol Husinec - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty