Přihlásit se

Osoba: Karel Karas, JS Equistyle (MB0200), B, C0118

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Garant - ZZVJ - 1/2
Role v JIS
Korespondent
JS Equistyle - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty