Přihlásit se

Osoba: Petr Švec, JK Záhořany (MB0344), B, C0387

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů I. třídy
Stavitel - Spřežení, Stavitel parkurů a tratí III. třídy
Stavitel - Všestrannost, Stavitel parkurů a tratí II. třídy
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Vzdělávání - Školitel, Stavitelů parkurů
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty