Přihlásit se

Osoba: Jan Valenta, Jan Valenta (MC0235), C, C0516

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Garant - ZZVJ - 1/1
Role v JIS
Korespondent
Jan Valenta - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (38)

Koně

Subjekty