Přihlásit se

Osoba: Michaela Korešová, None (), , C0812

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec

Koně

Subjekty