Přihlásit se

Osoba: Hana Pokorná, JK Zemědělské služby Dynín (MC0225), C, C0889

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty