Přihlásit se

Osoba: Jana Táboříková, JK Falea (MC0185), C, C1038

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.
JK Falea - jezdec

Koně

Subjekty