Přihlásit se

Osoba: Šárka Štvánová, JK Bártův Dvůr Přeštěnice (MB0484), B, C1159

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Sportovní odznak pony
Oblíbené závody (5)

Koně

Subjekty