Přihlásit se

Osoba: Šárka Štvánová, JK Bártův Dvůr Přeštěnice (MB0484), B, C1159

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Jezdec
JK Bártův Dvůr Přeštěnice - jezdec
Oblíbené závody (9)

Koně

Subjekty