Přihlásit se

Osoba: Markéta Zrůstová, Jan Valenta (MC0235), C, C1180

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty