Přihlásit se

Osoba: Gabriela Radová, CZECHOBAL, s.r.o. (MB0358), B, C1194

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
CZECHOBAL, s.r.o. - korespondent

Koně

Subjekty