Přihlásit se

Osoba: Zuzana Baloušková, None (), , C1304

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraSportovní odznak pony
Role v JIS
Jezdec
Oblíbené závody (3)

Koně

Subjekty