Přihlásit se

Osoba: Lucie Horová, JK Argos z.s. (MC0102), C, C1435

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Oblíbené závody (47)

Koně

Subjekty