Přihlásit se

Osoba: Eva Adamová, JK Team Noskov (MB0111), B, C1600

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JK Team Noskov - jezdec

Koně

Subjekty