Přihlásit se

Osoba: Eva Adamová, JK Team Noskov (MB0111), B, C1600

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
JK Team Noskov - jezdec
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty