Přihlásit se

Osoba: Sára Kotisová, JK Falea (MC0185), C, C1615

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.
JK Falea - jezdec

Koně

Subjekty