Přihlásit se

Osoba: Michaela Drnková, JK Argos z.s. (MC0102), C, C1659

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
JK Argos z.s. - jezdec

Koně

Subjekty