Přihlásit se

Osoba: Daniela Bílková, Svatava Richtrová z.s. (MD0122), D, D0087

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Svatava Richtrová z.s. - jezdec

Koně

Subjekty