Přihlásit se

Osoba: Kateřina Veselovská, BOHEMIA ENERGY Club a.s. (MB0488), B, D0118

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 4/4
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty