Přihlásit se

Osoba: Jaroslav Kůst, Jezdecká společnost Domažlice (MD0163), D, D0144

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy

Koně

Subjekty