Přihlásit se

Osoba: Jana Hanáková, Sportovní stáj Koně Pernarec z.s. (MD0009), D, D0585

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Rozhodčí - Skoky, Specialista
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů II. třídy
Stylový komisař - Skoky
Vzdělávání - Komisař ZZVJ, ZZVJ všeobecná/pony
Garant - Závěrečné zkoušky instruktorů - 1/1
Role v JIS
Komisař
Sportovní stáj Koně Pernarec z.s. - statutární zástupce

Koně

Subjekty