Přihlásit se

Osoba: Ladislava Henzlová, Stáj SKL Trojanovice, z.s. (MH0244), H, D0942

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty