Přihlásit se

Osoba: Jana Lahodná, Pegas Děpoltovice (MK0001), K, D1041

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Rozhodčí - Skoky, Základní
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
Steward - Drezura, Národní
Steward - Skoky, Národní
Stylový komisař - Skoky
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Garant - ZZVJ - 12/14
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty