Přihlásit se

Osoba: Vladislav Straka, Stáj Straka Němčovice (MD0088), D, D1080

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty