Přihlásit se

Osoba: Kamila Veselá, Selská jízda Čakovičky, z.s. (MB0154), B, D1187

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Rozhodčí - Skoky, Základní
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty