Přihlásit se

Osoba: Jaroslav Šíma, SK Spálené Poříčí, o.s. (MD0211), D, D1419

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty