Přihlásit se

Osoba: Michaela Refková, Easy Jump Team z.s (MD0217), D, D1463

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/2
Role v JIS
Korespondent
Easy Jump Team z.s - korespondent

Koně

Subjekty