Přihlásit se

Osoba: Marta Šroubková, Svatava Richtrová z.s. (MD0122), D, D1525

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
C
Bronzový výkonnostní odznak - všestrannost
Role v JIS
Jezdec
Svatava Richtrová z.s. - jezdec

Koně

Subjekty