Přihlásit se

Osoba: Jan Zahoř, Pavel Zahoř (MD0144), D, D1638

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty