Přihlásit se

Osoba: Jarmila Dudášová, Sportovní jezdecký klub Hostouň (MK0084), K, D1731

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty